Innmeldingsskjema

Kjære Undergrupper,

BSI Hovedstyret har nå utviklet et samordnet innmeldingssystem på hjemmesiden vår bsi.no. Dette fanger opp om nye medlemmer er studenter eller ikke, og ved hvilken utdanningsinstitusjon de tilhører. Velferdstinget (VT) ønsker at vi registrerer denne informasjonen, og vi ber dere følge opp dette.
Det nye samordnede innmeldingsskjemaet finner dere øverst på hjemmesiden, og henvendelser om medlemskap sendes til BSI eposten til den aktuelle undergruppen.
Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke dere for den fantastiske innsatsen dere legger ned for å verve nye medlemmer. Dere bidrar til å integrere nye studenter, og fremmer glede og helse blant Bergens studenter. Dette er verdiskapende arbeid som skaper positive ringvirkninger langt utenfor BSI.
Beste hilsen
BSI Hovedstyret

Hvordan søke penger fra Studentidrettsforbundet

Norges Studentidrettsforbund har flere ulike økonomiske støtteordninger BSIs undergrupper kan søke på.

De ønsker å stimulere til mer aktivitet, og oppfordrer våre undergrupper til å søke om støtte.

For generell info om NISs støtteordninger se:

http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger
For Oppstarts og Utviklingsmidler er det cirka 1 mnd. behandlingstid, og lag kan få inntil kr 8000,- pr søknad.

Våre undergrupper kan altså sende flere søknader om støtte til ulike formål 

i inneværende år, f.eks. både en søknad til utviklingstiltak og en til rekruttering.  


http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger/oppstarts-og-utviklingsmidler

Det er også mulig å søke på Utviklingsmidler til Elitesatsing. Disse midlene kan f.eks. benyttes til trenerkurs.


http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger/utviklingsmidler-elite

Lag kan også søke Prosjektmidler til inkludering av Funksjonshemmede.

http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger/stoette-til-inkludering-av-funksjonshemmede

Har dere spørsmål ta kontakt med Mats Kristoffersen som er Utviklingskonsulent i Studentidrettsforbundet.


mats.kristoffersen@nif.idrett.no

Søknadsskjemaene er vedlagt under, og sendes til: nsi@studentidrett.no

 

Vedlegg:

[simplyattached]

Husk søknadsfrist for tildeling fra BSI Hovedstyret!

Mandag 25. april faller søknadsfristen for tildeling av midler fra Hovedstyret. For at din gruppe skal bli tatt med i søknadsprosessen, er det viktig at dere sender inn en søknad, med alle nødvendige tillegg, før fristen går ut.

Det dere trenger å levere inn er:

  • Selve søknaden
  • Regnskap for 2015
  • Bilagsperm med bilagsoversikt for 2015
  • Budsjett for 2016 (gjerne oppdatert i forhold til tidspunktet for søknaden)

Søknaden, regnskapet og budsjettet skal sendes på mail til kasserer@bsi.no, mens bilagspermen skal leveres i posthyllen til BSI (se vedlagt kart).

Les nøye gjennom dokumentene som ligger vedlagt, og bruk malen for å fylle ut søknaden.

Lykke til!

[simplyattached]Vedlegg søknad:[/simplyattached]