Hvordan søke penger fra Studentidrettsforbundet

Norges Studentidrettsforbund har flere ulike økonomiske støtteordninger BSIs undergrupper kan søke på.

De ønsker å stimulere til mer aktivitet, og oppfordrer våre undergrupper til å søke om støtte.

For generell info om NISs støtteordninger se:

http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger
For Oppstarts og Utviklingsmidler er det cirka 1 mnd. behandlingstid, og lag kan få inntil kr 8000,- pr søknad.

Våre undergrupper kan altså sende flere søknader om støtte til ulike formål 

i inneværende år, f.eks. både en søknad til utviklingstiltak og en til rekruttering.  


http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger/oppstarts-og-utviklingsmidler

Det er også mulig å søke på Utviklingsmidler til Elitesatsing. Disse midlene kan f.eks. benyttes til trenerkurs.


http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger/utviklingsmidler-elite

Lag kan også søke Prosjektmidler til inkludering av Funksjonshemmede.

http://www.studentidrett.no/klubbutvikling/stoetteordninger/stoette-til-inkludering-av-funksjonshemmede

Har dere spørsmål ta kontakt med Mats Kristoffersen som er Utviklingskonsulent i Studentidrettsforbundet.


mats.kristoffersen@nif.idrett.no

Søknadsskjemaene er vedlagt under, og sendes til: nsi@studentidrett.no

 

Vedlegg:

[simplyattached]