Innmeldingsskjema

Kjære Undergrupper,

BSI Hovedstyret har nå utviklet et samordnet innmeldingssystem på hjemmesiden vår bsi.no. Dette fanger opp om nye medlemmer er studenter eller ikke, og ved hvilken utdanningsinstitusjon de tilhører. Velferdstinget (VT) ønsker at vi registrerer denne informasjonen, og vi ber dere følge opp dette.
Det nye samordnede innmeldingsskjemaet finner dere øverst på hjemmesiden, og henvendelser om medlemskap sendes til BSI eposten til den aktuelle undergruppen.
Vi vil samtidig benytte anledningen til å takke dere for den fantastiske innsatsen dere legger ned for å verve nye medlemmer. Dere bidrar til å integrere nye studenter, og fremmer glede og helse blant Bergens studenter. Dette er verdiskapende arbeid som skaper positive ringvirkninger langt utenfor BSI.
Beste hilsen
BSI Hovedstyret